Kierrätysmateriaalit

Moni jäte on hyödynnettävissä materiaalina, uutena raaka-aineena. Kierrätämme kaiken mahdollisen - ja mahdottoman. Lue lisää!

Kierrätämme kaiken mahdollisen – ja mahdottoman

Jätemuovista uusiomuoviksi

Tarjoamme kilpailukykyisen reitin monien eri muovien hyötykäyttöön. Raaka-aineena uusiomuovi on paitsi laadukasta, myös neitseellistä raaka-ainetta edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. Vastaanotamme teollisuuden ja kaupan muoveja sekä kuluttajamuovipakkaukset, joista jalostamme muoviprofiileja ja uusiomuovia teollisuuden raaka-aineeksi. Hyödynnämme materiaalina tai energiana myös erilaiset maatiloilta syntyvät jätemuovit.

Käytetyt öljyt kiertoon

Noudamme ja käsittelemme maksutta hyväkuntoiset kirkkaat ja mustat voiteluöljyt. Öljyt toimitetaan uudelleenjalostukseen, ja ne kiertävät takaisin teollisuuden käyttöön voiteluöljynä. Käytettyjen öljyjen puhdistaminen ja uudelleenkäyttö ovat teollisen jätteen parasta hyödyntämistä, käyttöä alkuperäistä vastaavaan tarkoitukseen.

Pohjatuhkasta kuonasoraa rakennusmateriaaliksi

Jalostamme poltossa syntyvää pohjatuhkaa erottelemalla sen sisältämät metallit kierrätykseen. Tämän jälkeen mineraaliaineksesta jalostetaan kalliomurskeeseen verrattavissa olevaa hiekkaista kuonasoraa, jolla korvataan luonnonhiekkaa ja kalliomursketta maanrakentamisessa. Kuonasoraa käytetään rakennusmateriaalina useassa kohteessa.

Metallit kuonista talteen ja kiertoon

Otamme polton kuonasta talteen metalleja ja ohjaamme ne hyödynnettäviksi materiaalina. Pystymme erottelemaan metallit kuonasta myös asiakkaan luona.

Kaupan ja teollisuuden jätteet sekä rakennus- ja purkujätteet

Kaupan- ja teollisuuden jäte sekä rakennus- ja purkujäte ovat pääsääntöisesti hyödyntämiskelpoista materiaalia. Lajittelemme jätteet joko syntypaikalla tai toimitamme ne lajittelulaitoksiin. Jalostamme omissa ja yhteistyökumppaniemme laitoksissa eri puolilla Suomea syntypaikkalajiteltua- ja -lajittelematonta jätettä. Puhtaimmista puu-, paperi-, pahvi-, metalli- ja muovijätteistä valmistetaan uusiotuotteita ja -raaka-aineita. Uusiotuotteiksi soveltumattomista jätteistä valmistetaan polttoaineita rinnakkaispoltto- ja arinalaitoksille. Jätteen käyttö energiana vähentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin kuten maakaasuun.

Jäteperäistä polttoainetta hyödynnettäväksi energiantuotannossa

Valmistamme kaupan ja teollisuuden materiaalihyödyntämiseen kelpaamattomista jätevirroista kierrätyspolttoainetta teollisuuden ja kuntien primääripolttoaineiden korvaamiseksi energiantuotannossa.

Kyllästetyt pylväät uudelleenkäyttöön tai energiaksi

Kyllästetyt pylväät käytämme uudelleen tai hyödynnämme energiana. Pylväitä voimme käyttää uudelleen mm. ympäristörakentamiskohteissa tai luovuttaa niitä muiden ammattilaisten käyttöön.

Renkaiden kierrätyksellä uusiutumattomia neitseellisiä raaka-aineita

Vanhojen ja käytettyjen renkaiden kierrätyksellä (mm. auton renkaat) saadaan tehtyä murskattua rengasainesta. Tätä käytetään erilaisten maanrakennuskohteiden rakennekerroksissa, kaatopaikkojen kuivatuskerroksissa ja täyttömassana ympäristörakentamisen kohteissa. Kaikissa kohteissa rengasrouheella korvataan uusiutumattomia neitseellisiä raaka-aineita.

Tietosuojajätteestä materiaalit tai energia talteen

Tietosuojajätteet kuten paperitulosteet, atk-laitteet, kiintolevyt, disketit, kalvot ja levyt tuhotaan turvallisesti asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Paperidokumentit voidaan silputtuna sekoittaa hyötykäytettäviin papereihin tai tuhota hyödyntämällä polttoaineena energiantuotannossa. Kiintolevyt ja muut laitetallenteet murskataan. Murskattu materiaali toimitetaan laadusta riippuen materiaali- tai energiahyötykäyttöön.

Tavanomaiset jätteet kierrätettäviksi

Hoidamme luonnollisesti myös tavanomaiset jätteet, kuten metalli-, bio-, paperi-, pahvi- ja kartonkijätteet kierrätettäviksi.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä, miten saamme yhä suuremman määrän jätteistä kiertoon myös Sinun toiminnoistasi!