Jätehuoltopalvelut

Haluamme tehdä asiakkaidemme jätehuollon ja sen kehittämisen vaivattomaksi. Otamme tarvittaessa vastuun kaikista asiakkaamme jätehuollon, kierrätyksen ja ympäristörakentamisen ratkaisuista.

Kestäviä ratkaisuja jätteen käsittelyyn

Fortum on kokenut jätteiden käsittelyn kokonaistoimittaja. Vastaamme kaikista jätehuollon käytäntöön liittyvistä yksityiskohdista: materiaalikartoituksesta, jätehuoltosuunnitelmasta, jätekuvauksista, henkilökunnan koulutuksesta, jäteastioiden sijoittelusta ja kunnossapidosta, tyhjennyksistä, kuljetuksista, jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä sekä raportoinnista. Fortum hoitaa puolestasi myös vaarallisen jätteen käsittelyn asianmukaisesti. Sinulle jää olennainen: omaan liiketoimintaasi keskittyminen.

Parannamme asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta tarjoamalla kierrätys- ja hyötykäyttöratkaisuja.

Asiakkaan niin halutessa, voimme myös hoitaa vain osan asiakkaan jätehuollosta.

Hankkiessaan jätehuollon kokonaispalvelun kauttamme asiakas saa taloudellisia, materiaalisia, toiminnallisia ja imagollisia hyötyjä.

Asiakkaan aikaa säästyy huomattavasti, kun jätehuollon kokonaisuus on yhden luotettavan toimittajan hoidossa. Myös raportointi, toiminnan kehittäminen asiakkaan luona ja jätehuollon seuraaminen hoituvat yhden toimittajan kautta. Pidämme huolta siitä, että informoimme asiakkaitamme mm. tulevista lainsäädännön muutoksista ja muista alan muutoksista.

Haluatko jätehuoltosi asiantunteviin käsiin? Ota yhteyttä ja kartoitetaan tilanteesi!