Jätehuollon tuotteet ja välineet

Asianmukaisilla välineillä jätehuolto onnistuu vaivattomammin, nopeammin ja turvallisemmin. Tutustu Fortumin laadukkaaseen tarjontaan!

Oikeanlaiset välineet vaativaan jätehuoltoon

Astiat ja pakkaukset

Jäteastioilta vaaditaan turvallisuutta, kestävyyttä ja hyvää ergonomiaa. Astia- ja pakkausratkaisumme on kehitetty vaativan jätehuollon käytännön työssä.

Fortumiltä saat käyttöösi jätteesi keräyksen, varastoinnin ja kuljetuksen kannalta valmiit, varmasti oikein merkityt astiat. Oikeat valinnat teet helposti astiakuvapalvelullamme. Hyvällä suunnittelulla ja oikeilla valinnoilla voit itse parhaiten vaikuttaa jätetoimitusten kokonaiskustannuksiin.

Pakkausten valintaperusteet ovat:

 • jätteen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, olomuoto
 • jätemäärä
 • pakkausten kierrätettävyys
 • astioiden käsiteltävyys
 • kuljetusmääräykset.

Merkintämateriaalit

Keräys-, pakkaus-, varasto- ja kuljetusmerkinnät ohjaavat lajittelussa, välittävät tiedot jätteestä sekä opastavat turvallisiin toimintatapoihin. Merkintä- ja kilpivalikoimamme kattaa kaikki jätteiden keräämisen ja kuljettamisen tarpeet.

 • VAK-varoituslipukkeet kuljetusluokkien mukaan
 • laboratoriojätteiden merkintätarrat
 • kuljetusmerkintätarrat
 • lajittelumerkintätarrat
 • astioiden merkintätarrat
 • sairaalatarrat
 • vaarallisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyvät CLP/GHS-merkinnät.

Merkintätarrat on valmistettu säänkestävästä materiaalista. Varastomerkinnät tehdään alumiinipohjalle ja suojataan tarvittaessa laminaatilla.

Varastot

Jäte- ja kemikaalivarastojen varustelu ja rakenteelliset ratkaisut vaikuttavat olennaisesti varastoinnin turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

Tarjoamme asiakaskohtaisesti rakennettavia vaarallisten ja haitallisten aineiden varastointiratkaisuja, joita voit käyttää niin raaka-aineiden kuin jätteidenkin turvalliseen säilyttämiseen.

Varastoratkaisumme perustuvat konttirakenteisiin. Varastot voidaan varustaa hyvin monipuolisesti: valittavana ovat sähköt, valaistus, lämmitys, ilmastointi, valuma-altaat, lattialämmitys, ajoliuska, vaihtolavarunko, koko sivun pituudelta aukeavat ovet jne.

Asiakaspalvelijamme auttavat sopivan varastoratkaisun suunnittelussa. Perusratkaisu vaarallisten jätteiden varastoksi on vähintään katettu ja lukittu, selkeästi merkitty varastotila, jonne on esteetön kulkureitti.

Suojavälineet ja tarvikkeet

Jätehuollossa kohdataan samat vaarat kuin vaarallisten ja haitallisten kemikaalien parissa työskenneltäessä. Henkilökohtaisilla suojaimilla ja vahingontorjunnanvälineillä minimoidaan työn riskit.

Henkilökohtaisia perusvarusteita ovat suojakäsineet ja -kengät, suojahaalari sekä tarvittaessa suojalasit, hengityssuojain ja suojaesiliina.

Vahinkojen torjumisen perusvarusteita ovat imeytysaineet sekä lapio, harja, keräysastiat ja suoja-altaat, joihin vuotavat astiat voidaan sijoittaa, sekä tietysti oikean teholuokan sammutin.

Puhdista suojaimesi aina käytön jälkeen, tarkista ne säännöllisesti ja vaihda aina tarvittaessa uusiin. Vaarallisten jätteiden jätehuollossa käytetyt suojaimet ovat käytöstä poistettuina vaarallista jätettä.