Jätehuollon suunnittelu ja neuvonta

Fortumin kartoitukseen perustuva jätehuoltosuunnitelma parantaa koko jätehuoltoketjun toimivuutta ja turvallisuutta. Me voimme optimoida jätehuoltonne!

Hyvin suunniteltu jätehuolto edistää materiaalitehokkuutta ja säästää rahaa

Rakennamme palvelukokonaisuudet asiakaskohtaisesti jätekartoituksen perusteella ja teemme ehdotuksen jätehuollon käytännön toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Otamme suunnitelmissa huomioon asiakkaan erityistarpeet ja lainsäädännön vaatimukset.

Eniten kehitettävää löytyy yleensä syntypaikkalajittelusta, keräysvälineistä ja niiden merkinnöistä. Usein lajittelua on mahdollista tehostaa ja eri materiaaleja voidaan ohjata aiempaa enemmän hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana.

Suunnittelemme yrityksellenne koko jätehuollon:

  • kustannustehokkaimpien hyötykäyttöratkaisujen mukaisen syntypaikkalajittelun
  • jätepisteiden ja astioiden sijoittelun ja merkinnät
  • astia- ja pesupalvelut sekä astioiden kunnossapidon
  • toimipaikan sisäisen ja ulkoisen keräys- ja kuljetuslogistiikan
  • jätejakeiden toimitukset parhaisiin vastaanottopaikkoihin
  • koulutuksen ja neuvonnan sekä
  • toteutuneen jätehuollon raportoinnin.