Haitallisten aineiden poistaminen

Poistamme vaarallisia aineita kierrosta turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla. Fortumillä on aiheeseen liittyvää kokemusta ja asiantuntemusta yli 40 vuoden ajalta.

Fortum auttaa asiakkaitaan löytämään parhaan ja kestävimmän käsittelyratkaisun vaarallisille jätteille. Prosessien resursseja voidaan yhä enemmän kierrättää ja käyttää uudelleen kiertotalouden edistämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Jotkin vaaralliset yhdisteet on silti tarpeen poistaa kierrosta, jotta voidaan estää niiden kertyminen kierrätettyihin materiaaleihin. Fortum tarjoaa asiakkailleen tehokkaimmat myrkynpoistoratkaisut ja pitää samalla huolta luonnosta. Vastuullinen vaarallisista jätteistä huolehtiminen on eduksi yrityksesi maineelle.

Korkealämpötilapoltto

Myrkkyjen poistaminen korkealämpötilapoltolla yhdistettynä tuhkien ja kuonien hallittuun maantäyttöön varmistaa ei-toivottujen aineiden parhaan mahdollisen erottelutuloksen. Fortumillä on kolme korkealämpötilapolttolaitosta Pohjoismaissa. Nämä vaarallisten jätteiden polttolaitokset sijaitsevat Riihimäellä, Kumlassa (Ruotsissa) ja Nyborgissa (Tanskassa). Näissä laitoksissa vaaralliset jätteet poltetaan, ja näin saadaan sähköä ja kaukolämpöä lähialueiden tarpeisiin.

Suuret varastointi- ja käsittelykapasiteettimme mahdollistavat aina asiakkaidemme joustavan palvelun. Fortumin korkealämpötilapoltto täyttää korkeat ympäristö- ja turvallisuusstandardit kansainvälisten ja kansallisten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Varmistamme myös kattavan jäljitettävyyden asiakkaillemme.

Lisäksi Fortum tarjoaa laajan valikoiman muita vaarallisten jätteiden käsittelyvaihtoehtoja Pohjoismaissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi fysikaalis-kemiallinen käsittely, öljyn keräys- ja kierrätyspalvelut sekä öljyisen veden varastointi ja käsittely.