Yhteistyöllä onnistunut suurleirin jätehuolto

Ekokem järjesti onnistuneesti partiolaisten Roihu-suurleirin jätehuollon. Yli 17 000 osallistujaa asettivat jätehuollolle korkeat vaatimukset.

16.8.2016

Yhteistyöllä onnistunut suurleirin jätehuolto

Heinäkuussa järjestettiin Suomen suurin nuorisotapahtuma, kun partiolaiset lukuisista maista kokoontuivat yli viikoksi Evolle Roihu-suurleirille. Yli 17 000 osallistujan joukko asetti järjestäjille monenlaisia vaatimuksia ja haasteita, myös jätehuollon suhteen. Ekokem huolehti leirille asianmukaiset jätteiden keräysastiat ja hoiti jätteiden kuljetukset sekä hyötykäytön materiaalina ja energiana yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. 458 jäteastiaa ja toimiva yhteistyö olivat avain onnistumiseen.

”Ekokemin kautta jätteiden lajittelu on tehokasta ja tarkkaa, ja jätteiden hyötykäyttö on monipuolista. Suurin osa leirin aikana syntyneestä jätteestä saatiin lajiteltua höytykäyttöön”, toteaa Roihun ympäristöpalvelupäällikkö Maria Rahkola. Näin suurissa projekteissa sujuvan yhteistyön merkitys korostuu. ”Yhteistyö oli joustavaa, ja ongelmat ratkottiin nopeasti. Puristimien tyhjennykset hoituivat sopiviin aikoihin niin, ettei puristimen poissaolosta aiheutunut suurta haittaa päivittäiselle jätehuollolle”, Rahkola jatkaa. Myös Ekokemillä kiitellään jouhevaa yhteistyötä eri osapuolten välillä: ”Yhteistyö kumppaneiden kanssa toimi loistavasti ilman ongelmia. Asiat tapahtuivat sovitusti ja ilman suurempia ponnisteluja”, sanoo myyntineuvottelija Anni Pihkamäki Ekokemiltä.

Roihun kokoisella leirillä syntyy paljon ja monenlaista jätettä. Ekokemin vahvuutena onkin kyky käsitellä jätteitä monipuolisesti. Tämä huomattiin myös Roihun organisaatiossa: ”Saimme Ekokemiltä aina vastauksen kysymyksiimme ja ratkaisun myös hankalien jätteiden käsittelyyn. Oudotkin tarpeemme ja toiveemme otettiin aina huomioon, ja hankalimmillekin jätteille olisi löytynyt käsittely”, Rahkola kuvailee. ”Tämän lisäksi Ekokemin varautuminen vaarallisten jätteiden syntymiseen ja pilaantuneen maan käsittelyyn oli erinomaista”, hän jatkaa. Yllätyksiltäkään ei Roihun kokoisessa ponnistuksessa voi välttyä. ”Esimerkiksi syntyneen sekajätteen ja rakennusjätteen määrä hieman yllätti, mutta kaikki hoitui mallikkaasti”, Pihkamäki täsmentää.

Kierrätyksen ja jätehuollon lisäksi Ekokem järjesti leirillä myös ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa kumppanikylän Kiertotalouskylä-pisteessään. Pisteellä mm. harjoiteltiin lajittelua ja keksittiin ideakilpailussa keinoja ehkäistä jätteen syntyä. ”Yhteistyö partiolaisten kanssa konkreettisesti jätehuoltoon liittyen sopii täydellisesti Ekokemin vastuullisuusajatteluun sekä ympäristökasvatusta tukevaan avustustoimintaan. Uskomme, että ympäristöasioista huolehtimisen opettaminen lapsille ja nuorille kantaa pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Ekokemin yhteiskuntasuhteista vastaava päällikkö Auli Westerholm.

 

Lisätietoja:

Virpi Mäenanttila, viestintäpäällikkö, puh. 0107551282