Paikallinen mediatiedote Porissa: Mäntyluotoon suunniteltu Tuhkajalostamo vähentää kemikaalien käyttöä ja tuhkan kaatopaikkausta

10.6.2016

Paikallinen mediatiedote Porissa: Mäntyluotoon suunniteltu Tuhkajalostamo vähentää kemikaalien käyttöä ja tuhkan kaatopaikkausta

Ekokem hakee lupaa Porin Mäntyluotoon sijoitettavalle Tuhkajalostamolle, jossa merkittävä osa Suomen yhdyskuntajätteen poltosta syntyvistä tuhkista käsitellään Peittoon kaatopaikkauksen sijaan. – Tuhkien pesussa hyödynnetään alueen teollisuuden happamia jakeita. Kun jalostamo on saatu toimintaan, kemikaalien käyttö ja tuhkan kaatopaikkaus vähenevät, kertoo käsittelykeskuksista vastaava johtaja Mikko Saarinen Ekokemiltä.

Tuhkajalostamossa on tarkoitus käsitellä vuosittain enintään 70 000 tonnia poltossa syntyneitä tuhkia, jotka nyt stabiloidaan tuhkien sisältämien liukoisten aineiden takia ja loppusijoitetaan kaatopaikalle Porin Peittooseen. Tuhkajalostamossa poltossa syntyneestä jätteestä saadaan talteen esimerkiksi metalleja ja suoloja, joita voidaan hyödyntää uudelleen kemianteollisuudessa.

Käytettävien kemikaalien määrä pienenee

Ekokemin Tuhkajalostamon prosessissa tuhkat pestään ja neutraloidaan. Pesussa hyödynnetään Huntsman P&A Finlandin tuotannossa syntyviä laimeita rikkihappojakeita.

– Hanke on yksi kiertotalouden malliesimerkki, jossa muuten jätevedenpuhdistukseen päätyvä jae hyödynnetään pesuprosessissa. Näin veden puhdistukseen käytettävien kemikaalien määrä pienenee, sanoo Mikko Saarinen.

Jalostamohankkeen ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa vesiin ja liikenteeseen. Tuhkajalostamon prosessissa syntyvää poistovettä on tarkoitus laskea satama-altaaseen enintään 155 000 m3 vuodessa laitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla. Vesi sisältää klorideja, sulfaatteja sekä vähäisissä määrin ravinteita, kiintoainesta ja metalleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mereen johdetaan vuosittain enintään 12 000 tonnia suolaa. Mereen ei lasketa happamia vesiä, vaan puhdistetun veden pH on suurempi kuin 6,5.

– Meillä on merkittävää osaamista teollisuuden vaativista vesienkäsittelyratkaisuista pitkältä ajalta. Mäntyluodon laitoksesta yli 65 % muodostuukin monivaiheisesta vesienkäsittelyprosessista, jossa poistetaan haitta-aineita. Tuhkajalostamolle on laadittu kattava vesienhallintasuunnitelma. Esimerkiksi sadevesikertymät eivät voi aiheuttaa ongelmia, sillä alueella ei ole käsiteltävien materiaalien ulkovarastointia. Kaikkiaan prosessissa kerralla oleva suhteellisen pieni vesimäärä pystytään ottamaan talteen kaikissa virhetilanteissa, kertoo Saarinen.

Tuhkat kuljetetaan Mäntyluotoon pääasiassa säiliöautoilla. Laitoksen toiminnan arvioidaan lisäävän raskaan liikenteen määrää enintään noin 6 % nykyiseen verrattuna.

Kiertotalous tarvitsee edelläkävijöitä

Ekokemin tavoitteena on edistää kiertotaloutta, jossa materiaalit kiertävät yhteiskunnassa niin kauan, kuin niillä on arvoa.

– Koko Suomea ajatellen Porin Tuhkajalostamo lisää kierrättämistä merkittävästi, kun jätteenpolton tuhkia pystytään ohjaamaan uudelleen hyödynnettäviksi kaatopaikkasijoituksen sijaan. Liiketoimintamme lähtökohtana ovat turvallisuus- ja ympäristönormit, muistuttaa uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Mari Puoskari Ekokemiltä.

Porissa uusi laitos työllistää investointivaiheessa vuonna 2017 noin 20 henkilöä ja valmistuttuaan 5–8 henkilöä. Samalla laitos lisää alueella teollisia symbiooseja, jotka tuovat kasvua.

 

Lisätiedot:

Mikko Saarinen
Käsittelylaitoksista vastaava johtaja
Ekokem
p. 010 7551 1389
mikko.saarinen@ekokem.com