Osavuosikatsaus Q3/2015 heinä-syyskuu 2015

Ekokem toteuttaa kiertotalousstrategiaansa suunnitellusti – Seisokit sekä sähkön ja raaka-aineiden hinnat painoivat tulosta

17.11.2015

Osavuosikatsaus Q3/2015 heinä-syyskuu 2015

Ekokem toteuttaa kiertotalousstrategiaansa suunnitellusti – Seisokit sekä sähkön ja raaka-aineiden hinnat painoivat tulosta

Tammikuussa tehdyn yrityskaupan jälkeinen integraatio on edennyt suunnitellusti. Syyskuun alussa suomalainen ympäristöalan brändi Ekokem otettiin käyttöön myös muissa konsernin toimintamaissa. Kesäkuussa 2012 ostetun ruotsalaisen ympäristönhuoltoyhtiö Sakabin ja tammikuussa 2015 ostetun tanskalaisen NORDin nimet muuttuivat Ekokem AB:ksi ja Ekokem A/S:ksi.

Kiertotalouskylän rakentaminen Riihimäelle etenee aikataulussa. Syyskuussa allekirjoitettiin sopimus kylään rakennettavan biojalostamon biokaasun jakelusta Gasumin kaasuverkossa. Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään, liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken.

Vuosineljännes lyhyesti:

Päättyneen vuosineljänneksen tulos on epätyydyttävä. Tulosta värittivät syyskuussa suunnitellut kunnossapitoseisokit Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä yhden rumpu-uunin tuotannon rajoitusseisokki kesäkuun lopusta elokuun loppuun Tanskassa. Nämä johtivat vertailukautta alhaisempaan kannattavuuteen. Sähkön, kaukolämmön ja myytävien materiaalien alhaisina pysyneet hinnat vaikuttivat myös negatiivisesti kannattavuuteen. Lisäksi konsernin tulosta rasittavat suunnitelman mukaiset integraatio- ja muutoshankkeiden suunnitelmien mukaiset kertaluonteiset kulut.

Vuosineljänneksen avaintunnusluvut:
(vrt. vastaava periodi 2014)

  • Konsernin liikevaihto kasvoi yrityskaupan myötä 67,1 (47,4) miljoonaan euroon
  • Konsernin käyttökate oli 9,6 (14,4) miljoonaa euroa, käyttökateprosentti oli 14,3% (30,4%)
  • Omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä 37,4% (54,9%)
  • Nettovelka katsauskauden lopussa oli 112,6 (45,3) miljoonaa euroa

Toimitusjohtaja Kaitue: ”Päättyneen vuosineljänneksen tulos ei ole tyydyttävä. Työmme pohjoismaisen kiertotalousstrategiamme toteuttamiseksi etenee kuitenkin määrätietoisesti. Osana pohjoismaisen integraation kokonaisuutta olemme lokakuussa aloittaneet konserninlaajuisen tehokkuusohjelman pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamiseksi. Liiketoiminnassa keskitytään kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen ja toimintamme edelleen tehostamiseen.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuussa käynnistetty tehokkuusohjelma koskee kaikkia liiketoimintayksiköitä ja tukitoimintoja Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa, ja sen tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely ja konsernin pohjoismaisista yritysostoista saatujen synergiaetujen täysimittainen hyödyntäminen.

Ohjelmalla tavoitellut vuosittaiset kustannussäästöt ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Vähintään 50 % säästöistä ja kaikkien henkilöstösäästöjen arvioidaan toteutuvan konsernin tuloksessa vuoden 2016 aikana, loput 30 % vuonna 2017 ja 20 % vuodesta 2018 eteenpäin osana liiketoimintojen jatkuvaa parantamista, sen jälkeen, kun ohjelma on kokonaan pantu täytäntöön. Ekokem käynnisti osana ohjelmaa henkilöstöä koskevat säästöohjelmat kaikissa toimintamaissa. Näissä ohjelmissa tavoitellaan konsernin tasolla yhteensä noin 3 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Markkinaoikeus kumosi Lounaisen Suomen kuntien jätehuoltoyhtiöiden (”Hankintarengas”) viimevuotisen hankintapäätöksen, jolla Ekokem oli voittanut yhdyskuntajätteen hyödyntämistä koskevan 25 vuoden palveluhankinnan julkisen tarjouskilpailun Saloon rakennettavalla jätevoimalalla. Markkinaoikeus on todennut päätöksissä, että Hankintarengas on menetellyt palveluhankintaa koskevassa tarjouskilpailussa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Oikeuden mukaan Hankintarenkaan on järjestettävä uusi tarjouskilpailu yhdyskuntajätteen hyödyntämisestä.