Olie/vand

Fortum’s miljøgodkendelser og spildevandstilladelser for anlæg til behandling af olie/vand blandinger