Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser

Fortum Waste Solutions udfører en vigtig opgave med at fjerne de farlige stoffer fra kredsløbet til gavn for samfund og miljø. Derfor arbejder vi med afsæt i en række godkendelser og tilladelser for vores anlæg. Alt dette kan du læse mere om her.

I Danmark driver Fortum Waste Solutions behandlingsanlæg til farligt affald og olie/vand blandinger i Nyborg, Esbjerg, Århus, Grenå, Fredericia og København.

I menupunkterne for farligt affald og olie/vand kan du orientere dig nærmere om miljøgodkendelserne og spildevandstilladelserne for vores danske anlæg.

Alle Fortum Waste Solutions' oplag og virksomheder, som behandler farligt affald, reguleres af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Udledning af spildevand er reguleret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 og spildevandsbekendtgørelsen.

  • Udledning direkte til en recipient meddeles i en udledningstilladelse
  • Tilslutning af spildevand til det kommunale renseanlæg meddeles i en tilslutningstilladelse