Kvalitet

Et funktionelt kvalitetskontrolsystem etableres via aktiv interaktion med interessenter.

Kontinuerlig udvikling kræver kvalitetskontrol

Administrationsmodellen for Fortum Waste Solutions bygger på kvalitet, miljørigtige og sikre administrationssystemer. Praktiske handlingsmetoder, klare målsætninger og tilstrækkelige ressourcer udgør forudsætningerne for løbende udviklingsarbejde.

Administrationsmodellen, der tager udgangspunkt i Fortum Waste Solutions' standarder, bygger på kvalitet, miljørigtige og sikre administrationssystemer, herunder certificeringerne ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Med hjælp fra kvalitetskontrolsystemet sikrer vi, at tilladelsernes maksimumgrænser og reglerne for udledning opfylder kravene. Vi videreudvikler systematisk kvaliteten og de faktorer, som påvirker den.

Fortum Waste Solutions' administration sørger for, at virksomhedens aktiviteter og serviceydelser opfylder kravene i kvalitetskontrolsystemet og interessenternes forventninger. Åben diskussion og interaktion mellem medarbejdere og interessenter er forudsætningen for implementering af høj kvalitet.

Pålidelig og sporbar service efter reglerne:

  • Vores serviceydelser i Danmark og Sverige er alle certificeret ifølge ISO-standarderne.
  • VI arbejder direkte i overensstemmelse med alle relevante krav. Materialebehandlingsteknikkerne stemmer overens med principperne for Best Available Techniques (BAT).
  • Håndteringen af materialestrømme skal følges, og vi sikrer kunderne, at håndteringen er korrekt.
  • Fortum Waste Solutions har en aktiv dialog med kompetente myndigheder og benytter et rapporteringssystem, der er baseret på betingelserne for miljøtilladelser.