Waste management planlægning og rådgivning

Fortums waste management tilgang analyserer muligheder for at optimere jeres affaldshåndtering.

Veltilrettelagt waste management kan nyttiggøre ressourcerne bedre og spare penge

Vi udformer komplette serviceløsninger til den enkelte kunde ud fra affaldsanalyse og kommer med forslag til praktisk implementering og udvikling af affaldshåndteringen. I vores planer tager vi højde for kundens særlige behov og kravene ifølge lovgivningen.

Det største behov for udvikling findes ofte i sorteringen ved kilden, indsamlingsenhederne og deres afmærkninger. Sortering kan ofte gøres mere effektiv, og forskellige råmaterialer, kan i højere grad end før, anvendes til materialer eller energi.

Vi udformer et komplet affaldshåndteringsystem til din virksomhed:

  • Sortering ved kilden giver mere omkostningsbevidst brug
  • Afmærkning af affaldspunkter og placering af containere
  • Container- og rengøringsservices og vedligeholdelse af containere
  • En plan for stedets interne og eksterne indsamling og transport
  • Levering af affaldsmaterialer til de bedste modtageanlæg
  • Undervisning og rådgivning
  • Rapportering om affaldshåndtering efter implementering