Nedrivning og sanering

Vi håndterer omfattende totalnedrivningsprojekter, industrisanering og fjerner skadelige materialer.

Ressourcer til genanvendelse fra nedrivnings- og saneringsarbejde

Når Fortum står for nedrivningen, kan ordregiveren være sikker på, at alt nedrivningsaffald behandles efter principper for bæredygtig udvikling.

Totalnedrivningsprojekter indeholder bl.a.:

 • planlægning af nedrivning
 • ansøgning om tilladelser
 • nedrivning af bygninger og konstruktioner
 • genvinding, genbrug og slutdeponering af byggeaffald
 • jordrensning, nyttiggørelse og slutdeponering af forurenet jord
 • opsamling og behandling af forurenet vand
 • opbygning af ny infrastruktur

Vi har egnede og effektive arbejdsredskaber samt tilstrækkelige ressourcer til alle saneringsbehov. Vi er i stand til at reagere på ændringer, så ordregiverens plan for stedets videre brug ikke bringes i fare.

Skræddersyet industrinedrivning

Vi klarer effektiv og miljøvenligt industrielle nedrivninger efter ordregiverens behov. Sådanne emner er bl.a.:

 • delvis og total nedrivning
 • nedrivning af skadelige materialer
 • nedrivning af tanke, udstyr og kedler
 • nedrivning af skorstene

Vi tager hensyn til særlige krav ved sanering

Vi tager højde for ændringer i planen ved saneringsprojekter, så den samlede tidsplan ikke bringes i fare.

De eksisterende og blivende bygningsdele beskyttes omhyggeligt mod støv og mekaniske skader. Vi udfører også sanering af fredede bygninger. Saneringsobjektet leveres altid omhyggeligt rengjort til videre byggeri eller anden form for nyttiggørelse.

Sikker nedrivning af skadelige materialer

Fortum har bevilling fra regionstyrelsen til at udføre asbestnedrivninger og slutplacere asbestaffald i en del af vores modtageanlæg. Ved gennemførelse af nedrivningsarbejde lægges der særlig vægt på beskyttelse af medarbejderne og miljøet samt på at fjerne og slutdeponere nedrivningsobjektets skadelige stoffer fuldkommen. Før nedrivning af skadelige materialer udarbejdes der altid skriftlige arbejdsplaner, som sendes til myndighederne.

Lad os sammen planlægge en passende løsning for jer.