Modtagelse af industriaffald

Vi tilbyder vores kunder stor knowhow, et stort udvalg af behandlings- og genanvendelsesløsninger til industriaffald og et stort netværk.

Vi behandler og nyttiggør store mængder af industriaffald 

Vi opnår de bedste resultater, når vi samarbejder om processen, helt fra affaldet opstår. Sammen med kunden udvikler vi processer og arbejdsgange således, at der opstår stadig mindre affald, der skal behandles, og affaldet nemmest muligt kan benyttes som ressource.

På vores anlæg behandler og nyttiggør vi for eksempel

 • industriaffald
 • affald, der opstår ved behandling af husholdningsaffald
 • affald fra byggeri og renovering
 • forurenet jord
 • andet affald

Stor vifte af skræddersyede behandlingsløsninger

Ved at behandle affald, så det kan nyttiggøres som ressourcer, hjælper vi vores kunder med at reducere miljøbelastning og -udgifter.

Affald, som behandles i anlæggene er bl.a:

 • aske
 • slagge
 • støv
 • bundfald
 • forurenet jord
 • slam og sedimenter
 • affald fra bilophugning
 • byggeriaffald
 • industrielt procesaffald

Vi kan tilbyde vores kunder et stort udvalg af skræddersyede modtagelses- og behandlingsløsninger. Ved behandling af affaldsfraktioner anvendes flere forskellige metoder så som:

 • sortering
 • udskilning
 • fiksering
 • stabilisering
 • undertryksbehandling

Et stort udvalg af miljøvenlige metoder sikrer effektiv nyttiggørelse af forskellige affaldstyper. En stor del af ressourcerne benyttes på egne anlæg eller sendes til behandling andre steder. Desuden leveres for eksempel metaller sorteret fra slagge som genbrugsmaterialer til metalindustrier.

Vi baserer vores valg af behandlingsmetoder og skræddersyning på lang erfaring og ekspertanalyse af affaldet. Til dette formål har Fortums laboratorium standardiserede analysemetoder samt et effektivt og pålideligt kvalitetssystem.

Vores behandlingsmuligheder er teknisk, økonomisk og miljømæssigt en god løsning - også for det affald, som ikke kan genanvendes. Vi undersøger om affald er deponeringsegnet, eller det er nødvendigt med en forbehandling.