Miljøekspertise

Fortums ekspertise skaber værdi til jeres waste management. Som ekspert på området tilbyder vi jer vores viden og erfaring.

Effektivitet og sikkerhed i jeres waste management

Vil I opgradere jeres affaldshåndtering og sikkerheden omkring den? Så tilbyder vi et stort udvalg af services, der passer til jeres behov og styrker.

Opdaterede oplysninger øger sikkerheden

Foruden overordnet undervisning i affald, tilbyder vi undervisning, der er skræddersyet efter dine behov. Med denne hjælp vil din virksomheds affaldshåndtering fortsat skabe et sikkert driftsmiljø. Fortums eksperter vil gøre deres opdaterede viden tilgængelig for dig.

Fortum tilbyder også autoriserede tjenester med sikkerhedsrådgivning til virksomheder, der håndterer farlige stoffer (dog ikke i Danmark). Vores erfarne sikkerhedsrådgivere minimerer risici ved håndtering af farlige stoffer og fremmer brugen af sikre transportmetoder.

Affaldsanalyser er vejen til bæredygtig behandling

Fortums laboratorier spiller en central rolle i at finde behandlingsløsninger til affald, der skaber mest mulig nytte. Med hjælp fra analyser, der benytter moderne teknologi, kan vi finde de rette løsninger til genindvinding af affaldsmateriale. Vurdering af affalds egnethed til opvaring på deponier fastlægges også gennem analyse.

Derudover analyserer Fortums autoriserede laboratorier f.eks. farligt affald, aske, slagger, olieprøver og kontamineret jord og vand. Vores laboratorietjenester kan hjælpe din virksomhed med at forbedre dine processer, reducere mængden af affald og dermed opnå lavere omkostninger.

Korrekt vedligeholdt udstyr sikrer effektiv waste management

Korrekt vedligeholdt udstyr er en vigtig del af en vellykket affaldshåndtering. Fortums inspektions-, vedligeholdelses- og rengøringstjenester hjælper jer med vedligeholdelsen af udstyr og øger sikkerheden. Uanset om det handler om transportemballage til farligt materiale, oliebeholdere eller olieudskillere, kan eksperterne hos Fortum vejlede dig i vedligeholdelsen af den.