Jordrensning

Fortum tilbyder en bred vifte af rensningsmetoder og stor erfaring i jordretablering af forurenede jordområder.

Har I problemer forurenet jord?

Forurenet jord udgør ofte en miljøfare eller nedsætter ejendommens værdi på industriområder. Vi tilbyder jordrensning og -retablering af forurenede områder som totalløsninger eller delprojekter. I totalløsninger er vi ansvarlige for, at arbejdet lykkes fra start til slut efter turnkey-princippet. Fordelene for jer er stor knowhow og en skræddersyet løsning.

De typiske skadelige stoffer, for jord er:

 • tungmetaller så som arsen, krom, kviksølv, bly og zink
 • olieprodukter så som benzin og forskellige olier
 • klorfenoler
 • furaner
 • PAH-forbindelser
 • PCB-forbindelser
 • bekæmpelsesmidler
 • forskellige opløsningsmidler

Kæmpe udvalg af jordrensningmetoder sikrer et godt slutresultat

Vi vælger metoden til jordrensning ud fra forurenende stoffer, koncentrationer af disse, områdets størrelse, jordbundsforhold og risici forbundet med opgaven.

Den forurenede jord kan opbygges in situ (uden at flytte jord eller grundvand), on site (på stedet) eller off site (jord og grundvand skal flyttes andet steds hen til behandling). Vi står om nødvendigt for alle rensningsprojektets faser fra nedrivning af områdets gamle bygninger, vandbehandling, opgravning og transport af jordmaterialer til nytteanvendelse af behandlet jord og etablering af områdets infrastruktur.

De mest brugte metoder til jordrensning, vi anvender, er:

 • udskiftning af jord
 • behandling af porefugtighed
 • kompostering
 • stabilisering
 • isolering
 • termisk behandling

Vi sørger for, at metaller, sten, beton, træ og jern udskilt fra jordmaterialer bliver genanvendt som råmaterialer. Jordmaterialer, der er egnet til byggeri, benyttes i Fortums egne byggerier og modtagecentre for industriaffald. Rene jordmaterialer bruges som fyld i selve retableringsprojekter.

Jo mere udfordrende og kompleks retablering der er tale om, jo bedre er vi.

Kontakt os, så vi sammen kan planlægge jeres løsning.