Genbrugsplast til industrien

CIRCO-genbrugsplast i høj kvalitet har konkurrencemæssige fordele, fordi det både sparer materialer og bidrager med værdi til slutproduktet.

Genbrugsplast i høj kvalitet til kundernes behov

Plastraffinaderiet producerer ensartet kvalitetsgenbrugsplast, som har en konkurrencemæssig fordel, fordi det både sparer materialer og bidrager med værdi til slutproduktet. Hvert parti CIRCO-genbrugsplast kan spores. Sammen kan vi skræddersy genbrugsmaterialer til dine aktuelle produktionsbehov.

Fortums CIRCO kan helt eller delvis kan erstatte nye råmaterialer i produktion af plastprodukter. CIRCO-genbrugsplast har som råmateriale høj kvalitet og er billigere og mere miljøvenligt end nye råmaterialer. Desuden er genbrugsmaterialer af plast af merværdi for slutproduktet. CO2-fodaftrykket for CIRCO-genbrugsplastgranulat er mindre end CO2 for nye råmaterialer.

CIRCO - ”anden generation” af genbrugsmaterialer

Råmaterialer, der bruges i genbrugsprocessen på Fortums plastraffinaderi kan spores og udpeges på batchniveau. På den måde har vi mulighed for at føre stram kontrol med sammensætningen og egenskaberne for plastråmaterialerne. Vi udfører forskning sammen med vores kunder. Takket være dette udviklingsarbejde, kan CIRCO-genbrugsplast skræddersys til dine processer og produktionskrav.

Vi er ekspert i materialeudnyttelse og ser samlet på den industrielle proces. Biprodukter kan i øjeblikket genanvendes i produktion af råmaterialer.

Fortums CIRCO-plastgranulat:

  • Kan skræddersys til kundens specifikationer.
  • Sikre ensartet kvalitet og sporbarhed.
  • Indeholder ikke farlige stoffer.
  • Genanvendes til produktion af HDPE og PP-rør
  • Genanvendes til LDPE-folier
  • Genanvendes til PP-sprøjtestøbning