Genanvendelse af plast

Fortum viser en konkurrencedygtig vej til genanvendelse af plast. Vi forædler plast fra industrien og fra detailleddet, så det kan genanvendes.

Genanvendelse af plast

Som råmateriale er genbrugsplast ikke bare af høj kvalitet, men også billigere og mere miljøvenligt end nye råvarer. Vi er eksperter i materialeudnyttelse og ser på den samlede industrielle materialestrøm. 

Vi modtager plast fra industrien og detailledet og separat indsamlet plastemballage. Vi forædler det til CIRCO-genbrugsplast til brug i industrien som råvarer så vel som til CIRCO-plastprofiler. Vi genanvender også plastaffald fra landbrug til materialer eller energi. 

Løsninger der sikrer, at plastmateriale genanvendes og bliver i kredsløbet

Vi modtager plast indsamlet separat fra industrien og fra detailledet og sender det tilbage til cyklus som råmaterialer. De priser, der betales for plastaffald, baseres på plastkvaliteten, leveringsmåden og mængden. Jo bedre affaldet er sorteret, des bedre er anvendelsesgraden.

Genbrugsplast er et skridt mod en mere effektiv udnyttelse af materialerne i den cirkulære økonomi. Kontakt os, hvis jeres virksomhed genererer plastaffald, som du ønsker genanvendt til materiale på en sikker måde. Så finder vi sammen en ideel løsning for jeres virksomhed.

Plastaffald fra landbruget kan let genanvendes

Fortums indsamlingsservice af landbrugsplast dækker forskellige slags emballager og beskyttelsesmateriale, der anvendes i landbruget, som for eksempel:

 • plastemballage til foderballer
 • plastemballager
 • folie til siloer
 • folie til landbrugsformål
 • tromler
 • gødningssække

Vores service dækker:

 • indsamling af plast, der anvendes i landbruget inklusive læsning
 • transport
 • relevante dokumenter
 • kvalitetskontrol
 • knusning
 • forædling til materialer eller energi