Genanvendelse af olie

Vi opsamler og behandler brugte smøreolier af god kvalitet. Olierne leveres til genraffinering, og de genbruges i industrien som smøremidler.

Olie genanvendes

Oparbejdningen og genanvendelsen af brugte olier er en af de bedste muligheder for at udnytte industriaffald til et formål, der svarer til det oprindelige.

Opgradering, regenerering og konsekvent materialeudnyttelse af olier kræver, at forskellige typer olieaffald holdes adskilte. Når forskellige olietyper indsamles hver for sig, spares der energi i behandlingsprocessen, og produktet påvirker udledningen af CO2 i positiv retning. På denne måde bliver det muligt at spare på de naturlige ressourcer og opnå lavere omkostninger.

Regenerering er den bedst mulige metode til at genanvende smøreolier. Bitumen, som leveres som et biprodukt, udnyttes til produktion i asfaltindustrien og brændsler, der er tilføjet olien, anvendes som industrielt brændstof. Det eneste affald i processen er det vand, der er bundet til olien.

Bestil din olieafhentning i dag

Vi indsamler og behandler bl.a. dette olieaffald:

  • Affald fra olie- og benzinudskillere
  • Olieemulsioner
  • Bore-skæreolier
  • Køle-smøremidler
  • Slopolie fra skibe
  • Dieselolie
  • Fuelolie
  • Affald fra tankrensninger
  • Oliespild og fast olieaffald

Når du bestiller en afhentning af brugte olier hos Fortum, er du garanteret, at olierne behandles og genbruges under sikre forhold. Vores store erfaring på dette område garanterer jer god service og kvalitet.

Har I brugt olie, som I ønsker skal recirkuleres på en rentabel og miljøvenlig måde? Så lad os høre fra jer!