Behandling af farligt affald

Fortum tilbyder bæredygtige og brugsklare løsninger til behandling af farligt affald ved at producere ren energi og sørge for en sikker endelig bortskaffelse.

Vi fjerner farligt affald fra kredsløbet på en bæredygtig måde

Fortum transporterer, analyserer og behandler farligt affald i overensstemmelse med vores kunders behov. Vi hjælper også vores kunder med korrekt emballering og mærkning af deres affald. Vi rådgiver og hjælper jer fra A til Z .

Vi tilbyder pålidelig kvalitetsservice til behandling af farligt affald i Norden, hvor vi omdanner farligt affald til energi ved forbrænding. Vi understøtter desuden cirkulær økonomi ved at genindvinde flere og flere materialer, der egner sig til genbrug og ved at afgifte restaffaldet. Endelig bortskaffer Fortum materialer, der skal tages ud af kredsløbet.

Fortum leverer en totalløsning, der styrker værdikæden i kraft af høj servicestandard risikominimering via behandling af jeres farlige affald. Med mere end 40 års erfaring med behandling af farligt affald kan vi garantere dig de mest relevante kvalitetsløsninger, som styrker jeres virksomheds omdømme. Vi tilpasser den enkelte løsning til jeres specifikke behov.

Vi tilbyder:

 • Komplette løsninger til projekter inden for den tidsramme, som din virksomhed ønsker
 • Services, som omfatter affaldshåndtering på stedet, planlægning og rådgivning
 • Tilpasset logistik
 • Omfattende opbevarings- og behandlingskapacitet
 • Høje miljø- og sikkerhedsstandarder efter internationale og nationale lovkrav
 • Genbrugs- og genanvendelsesløsninger for værdifulde ressourcer, der findes i det farlige affald
 • Hjælp med nødvendig dokumentation
 • Miljørigtig behandling, der genskaber maksimal værdi og bortskaffer uønskede giftige stoffer med de bedste teknikker på markedet.
 • Sporbarhed, rapportering til myndigheder og klimaredegørelser

Korrekt transport og emballage

Farligt affald skal transporteres og opbevares i korrekt emballage. Der gælder særlige regler for transport af farligt gods. Vi har emballage til alle former for affald og er klar til at hjælpe dig med at finde den korrekte afmærkning til affaldet.

Vi tilbyder også sikker og korrekt transport. Vi samarbejder med godkendte transportvirksomheder, der er specielt uddannede til opgaven. Al transport overholder bestemmelserne i den europæiske aftale om international transport af farligt gods på vejen (ADR) og internationale retningslinjer for søtransport af farligt gods (IMDG).

Eksempler på farligt affald:

 • Lysstofrør og -lamper
 • Udløbet eller ubrugt medicin og farmaceutiske produkter
 • Kviksølvtermometre
 • Kemikalier
 • Affald, som indeholder maling, lim og lak, tilhørende emballage og tilknyttet udstyr, værktøjer og masser
 • Opløsningsmidler som f.eks. terpentin, fortynder og acetone
 • Alkaliske rengøringsmidler
 • Brugt olie og olieholdigt affald
 • Pesticider
 • Køleskabe og frysere
 • Fjernsynsapparater og computerskærme
 • Imprægneret træ
 • Batterier
 • PCB

Fortum leverer fysisk-kemisk behandling af uorganisk og skadeligt affald som f.eks. syrer og baser. Vi håndterer også kontamineret procesvand på vores inddampningsanlæg. Derudover behandler Fortum en bred vifte af kontamineret jord på sine mange affaldsbehandlingsanlæg.