Affaldskortlægning

Hvordan kan din virksomheds affaldshåndtering og materialeudnyttelse forbedres? Fortums affaldskortlægning hjælper dig til at finde den bedste implementeringsmodel.

Affaldsservices giver mere omkostningsbevidst og miljørigtig affaldshåndtering

En affaldskortlægning er en detaljeret undersøgelse af et virksomheds affaldshåndtering, som udføres af en ekspert fra Fortum sammen med kunden. I affaldskortlægningen kigger vi nærmere på kundens processer for at få et detaljeret billede af den nuværende affaldshåndtering på stedet. Kortlægningen fremdrager også centrale udviklingsmålsætninger for håndteringen. Ud fra resultaterne kan vi definere den driftsmodel for affaldshåndteringen, som passer bedst muligt til jer.

Målet er at reducere den mængde affald, som processen giver, og finde nye anvendelsesmuligheder for affaldet i kundens egne processer eller hos andre virksomheder. I kraft af kortlægningen kan virksomheden derfor forbedre funktionaliteten og kvaliteten af affaldshåndteringen og materialenyttiggørelsen.

Kortlægningen afdækker også nye mål for affaldshåndteringen og fordele i forhold til omkostninger, omdømme og drift samt reducerer virksomhedens miljøpåvirkning.

Opnå alle fordelene gennem dialog med vores eksperter om jeres virksomheds affaldshåndtering.