Lilla røgfane hos Fortum i Nyborg

28.6./2017

Lilla røgfane hos Fortum i Nyborg

Der har i dag fra ca. kl. 11.15 - 11.45 været en lilla røgfane fra Fortums anlæg i Nyborg.

Røgfanen var farvet lilla på grund af at et højt indhold af jod. Indholdet af jod er ufarligt.

Vi renser normalt røgen for jod, fordi den lilla farve kan tolkes som et faresignal af vores omgivelser, selv om dette ikke er tilfældet.

Umiddelbart efter, vi konstaterede farven på røgfanen, blev affaldsindfyringen justeret, og driften af røggasrensningen tilpasset, så røgfanen igen er normal.

Hændelsen har ikke været forbundet med fare for omgivelserne.