Europæiske specialister på besøg hos Ekokem

Fredag den 29. april havde Ekokem i Kumla, Sverige, besøg af deltagere fra ’European Technical Working Group’.

29.4./2016

Europæiske specialister på besøg hos Ekokem

Fredag den 29. april havde Ekokem i Kumla, Sverige, besøg af deltagere fra ’European Technical Working Group’. Delegationen har ansvaret for at forberede grundlaget for det kommende EU-regelsæt for bedste tilgængelige teknik (BAT) til affaldsforbrænding.

Den svenske Miljøstyrelse har inviteret delegationen på besøg hos to referenceanlæg i Sverige, det ene i Linköping og Ekokems anlæg i Kumla.Forbrændingsanlægget blev vist frem og behandlingsprocessen forklaret for de besøgende.

Delegationen viste særlig interesse for den effektive røggasrensningsteknik, som anlægget benytter til reduktion af emissioner. Ekokem beskrev ligeledes sit system til kontrol af forbrændingsprocessen, hvordan affaldet kontrolleres ved modtagelsen og analyseres på anlæggets laboratorium, samt hvordan virksomheden i øvrigt arbejder for at beskytte miljøet.

- Det er inspirerende, at vores anlæg vurderes som referenceanlæg for udviklingen af den bedste tilgængelige teknik til affaldsforbrænding i EU. Det er en væsentlig forudsætning for den cirkulære økonomi og ressourcegenanvendelsen, at farlige stoffer tages effektivt ud af kredsløbet, så vi passer på miljøet og menneskers sundhed, kommenterer Kalle Saarimaa, VP hos Ekokem AB.

Yderligere information:

Kalle Saarimaa, VP, Ekokem AB, telefon +46 72 561 17 70