Ekoken viser vejen mod cirkulær økonomi i Norden

I Danmark kan vi lære en hel del om håndtering af husholdningsaffald, genanvendelse og cirkulær økonomi ved at rette blikket mod Finland, siger Thomas Agergaard, adm. direktør i Ekokem A/S.

17.5./2016

Ekoken viser vejen mod cirkulær økonomi i Norden

For Ekokem drejer det sig ikke bare om at komme af med affaldet. Målet er derimod, at affald skal indgå i en større cirkulær økonomi med genanvendelse som den helt store overskrift. 

Læs artiklen her.