Ekokem bliver opkøbt af Fortum - udviklingen af førerpositionen mod den cirkulære økonomi fortsætter; samlet købspris 700 millioner euro.

27.5./2016

Ekokem bliver opkøbt af Fortum - udviklingen af førerpositionen mod den cirkulære økonomi fortsætter; samlet købspris 700 millioner euro.

Fortum og de fire største ejere af Ekokem har i dag meddelt, at de har underskrevet en købsaftale, som vil medføre, at Fortum overtager deres aktieposter i Ekokem. Disse fire største ejere er henholdsvis den finske stat, de finske kommunale og regionale myndigheder, Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company og de regionale miljømyndigheder i Helsinki (HSY). Disse parter repræsenterer ca. 81% af den samlede aktiebeholdning og stemmeberettigelse. Ekokem har i alt ca. 400 aktionærer.

Handlen kræver godkendelse fra de finske og svenske konkurrencemyndigheder. Fortum vurderer, at handlen vil blive endelig afsluttet i løbet af tredje kvartal 2016. Fortum har allerede meddelt, at de vil præsentere et tilbud til de resterende aktionærer på enslydende vilkår (165 euro pr aktie). Fuldførelsen af dette tilbud er også betinget af godkendelsen fra konkurrencemyndighederne samt opnåelse af aktiemajoriteten i Ekokem. Når aktiemajoriteten er afklaret, vil Fortum gennemføre tilbudsprocessen over for mindretalsaktionærerne (19%). Den samlede nettokøbspris (uden gældsposter og kontantbeholdninger) for hele Ekokem-koncernen er 700 millioner euro.

Ekokems CEO Karri Kaitue: ”Gennem de seneste år er Ekokem vokset fra at være en finsk virksomhed til at blive en miljøkoncern, der dækker hele Norden. Vores vækst har været profitabel og markedet rummer adskillige muligheder for videre forretningsmæssig udvikling. Et eksempel på et af vores nuværende vækstinitiativer er “Den Cirkulære Økonomis Landsby”, som opføres i Riihimäki. Anlægget omfatter genanvendelse af plast, biogas og energi fra blandt andet husholdningsaffald.

Først på året startede Ekokems bestyrelse en vurdering af virksomhedens kapitalstruktur med den målsætning at sikre tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre virksomhedens fremtidige vækststrategi. Jeg tror på, at Ekokem-koncernen som en del af Fortum, vil nå denne målsætning og fortsætte successen. Via Fortums bredere netværk og styrke kan vi tilbyde Ekokems services ud fra et stærkere fundament i fremtiden. Jeg er overbevist om, at Ekokem vil spille en central rolle i udviklingen af Fortums fokus på den cirkulære økonomi.”

Pekka Lundmark, Fortums President og CEO: "Ekokem er en førsteklasses virksomhed med en erfaren ledelse og medarbejderstab. Støttet af Fortums kompetencer inden for waste-to-energy og finansielle styrke, vil en nordisk sværvægter indenfor cirkulær økonomi se dagens lys. Vi ser markante muligheder for at videreudvikle vores international vækst og har til hensigt at investere i fortsat udvikling af Ekokems løsninger.”

Yderligere information

Karri Kaitue, CEO, Ekokem, tel. +358 10 7551 220
Hanna Masala, SVP, strategy, IR and communications, Ekokem, tel. +358 10 7551 110


Baggrund

Fortum kort
Fortums vision er at være forløber for ren energi. Fortum tilbyder sine kunder elektricitet, varme and køling såvel som energiløsninger. Fortums hovedmarkeder er Norden og Baltikum, Rusland, Polen og Indien. I 2015, havde Fortum 8.000 ansatte, og virksomhedens omsætning var 3,5 mia. euro. Fortums aktie er noteret på Nasdaq-børsen i Helsinki.

Ekokem kort
Ekokem er førende indenfor cirkulær økonomi i Norden og tilbyder services indenfor miljø og ressourceeffektivitet. Koncernen driver Nordens førende anlæg til behandling af farligt affald og tilbyder sine kunder en bred vifte af miljøekspertise. Virksomhedens mål er at øge kundernes materiale- og energieffektivitet. Ekokem tilbyder løsninger til genanvendelse, nyttiggørelse og deponering affald samt til jordrensning og miljøkonstruktion. I mere end 35 år har Ekokem bidraget til at spare på naturens ressourcer og fremme den cirkulære økonomi.

Læs pressemeddelelse fra Fortum den 27. maj