Direktørskifte hos Ekokem efter Fortums overtagelse

5.9./2016

Direktørskifte hos Ekokem efter Fortums overtagelse

Den 31. august 2016 meddelte Fortum, at man havde færdiggjort opkøbet af Ekokem. Fra slutningen af august 2016 og fremover bliver Ekokem integreret i Fortum-koncernen som et forretningsområde under City Solutions-divisionen.

Som en følge af overtagelsen, den kommende integration og i overensstemmelse med direktøraftalen, har Karri Kaitue besluttet at forlade sin stilling som administrerende direktør for Ekokem med udgangen af september. Det er blevet aftalt, at Karri Kaitue vil være til rådighed for at støtte integrationen af Ekokem i Fortum-koncernen indtil udgangen af marts 2017. Bestyrelsen for Ekokem har udnævnt Jani Lösönen, der aktuelt fungerer som Senior Vice President, Commercial, som Ekokems nye administrerende direktør fra 1. oktober 2016 og fremover.

Karri Kaitue uddyber: ”Det har været et sandt privilegium at være hos Ekokem gennem de seneste år, først som bestyrelsesmedlem og siden som administrerende direktør. Ekokem er et fantastisk eksempel på den kendsgerning, at man kan drive en god forretning på en bæredygtig måde og samtidig fremme cirkulær økonomi. Vi har udviklet os hurtigt og forandret virksomheden i de seneste år. Nu kan Ekokem, som en del af Fortum-koncernen, fortsætte sin vækst med øgede ressourcer. Jeg er stolt af, hvad vi har opnået og vil gerne takke hele organisationen for det usædvanlige engagement og fremragende arbejde."

Markus Rauramo, Executive Vice President, City Solutions hos Fortum udtaler: ”Karri har gjort et godt stykke arbejde i Ekokem. Han har opbygget et stærkt team af engagerede ledere, med hvem han har
udvidet virksomheden, udviklet dens unikke portefølje og opbygget dens omdømme blandt tusindvis af kunder over hele verden. Jeg værdsætter personligt, det arbejde Karri har udført, og jeg er taknemmelig over, at han er parat og villig til at hjælpe os i de indledende faser af integrationsprocessen. "

Yderligere information

Hanna Masala, SVP, strategy and communications, Ekokem Corporation, tlf. +358 10 7551 110

Kort om Fortum
Fortums vision er at være frontløber inden for ren energi. Fortum leverer el, varme og køling samt øvrige energiløsninger til sine kunder. Fortums vigtigste markeder er de nordiske og de baltiske lande, Rusland, Polen og Indien. I 2015 beskæftigede Fortum omkring 8.000 medarbejdere og virksomhedens omsætning er 3,5 milliarder euro. Fortums aktier er noteret på Nasdaq Helsinki.

Kort om Ekokem
Ekokem er en førende nordisk virksomhed med fokus på cirkulær økonomi, der tilbyder miljøservices og effektiv ressourceudnyttelse. Ekokem driver Nordens førende anlæg til behandling af farligt affald og
tilbyder sine kunder en bred vifte af miljøekspertise. Virksomhedens formål er værdiskabelse ved at forbedre kundernes materiale- og energieffektivitet. Ekokem tilbyder løsninger inden for genbrug, nyttiggørelse og endelig bortskaffelse såvel som services inden for jordrensning og miljørigtig konstruktion. I mere end 35 år har Ekokem bidraget til bevarelse af naturressourcer og fremme af cirkulær økonomi.