Sponsorsamarbejde

Ansvarlige sponsoraktiviteter.

Fortum Waste Solutions vil gerne fremme bæredygtig udvikling ved at skabe opmærksomhed på miljøet. Vores samarbejdspartneres aktiviteter skal bidrage med størst mulig effekt til dette formål. De seneste år har vi f.eks. arbejdet sammen med den finske naturfredningsforening om fokusprojekter for miljøet.

Vi ønsker at skabe trivsel på vores arbejdspladser.Fortum Waste Solutions støtter lokale naturfrednings-, uddannelses-, kultur- og velgørenhedsaktiviteter. Vi støtter ikke direkte og indirekte politisk virksomhed, professionel sport eller aktivitet, som er til skade for miljøet.

Vi engagerer os ligeledes i samarbejder med lokalforeninger, som ikke baserer sig på økonomiske bidrag.

Samarbejdspartnere i Finland i 2016

 • Finlands Naturfredningsforening
 • Mannerheim-forbundet til beskyttelse af  børns vilkår (Sydvest Finland) samt deres lokalforening i Halikko
 • Stiftelsen 'Plan Finland'

"Arbejdet med at øge miljøbevidstheden for børn og unge er en vigtig del af den finske naturfredningsforenings arbejde. At opbygge en livslang relation til naturen starter tidligt i barndommen gennem positive og spændende aktiviteter i naturen. Ekokem har haft stor forståelse for betydningen af miljøuddannelse. Virksomheden har støttet os økonomisk til at gennemføre mindeværdige aktiviteter via eventen 'Eventyrstien', som hundredevis af familier har deltaget i. Ekokem er gennem de seneste år blevet en vigtig samarbejdspartner for os - også via sin indsats for at øge opmærksomheden på Finlands 'Naturdag'." 

-Pirjo Itkonen, Corporate Fundraising, Finlands Naturfredningsforening.

Samarbejdspartnere i Sverige i 2016

 • Svansjön Tysslingen, miljøindsats til fremme af biologisk mangfoldighed
 • Kumla golf klub
 • Yxhults If pigefodboldklub
 • Örebro Hockey 
 • Almby IK orienteringsklub
 • Kunst i Hög Kumla kommune, kunstudstilling
 • Kumla-dagene, diverse aktiviteter i Kumla
 • Örn 72-projektet - giftfri føde til ørne

Samarbejdspartnere i Danmark i 2016

 • Nyborg slot. Nyborg slots indsats for at komme på UNESCO’s verdensarvsliste
 • Natursponsor for Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Kompetencecenter for Affald, DAKOFA
 • Den årlige Danmarks Indsamling, midler til forskellige velgørenhedsformål
 • Håndboldklubben Nyborg GIF og SUS Nyborg Håndbolds partnerforum
 • Sct. Knuds Golf Klub