Vi skaber værdi

Kernen i vores arbejde er at skabe værdi af farligt affald.

Vi skaber værdi

Kernen i vores arbejde er at skabe værdi af farligt affald. Ved hjælp af dygtige medarbejdere og den nyeste teknologi udvinder vi elektricitet, fjernvarme, olieprodukter, metaller som jern, zink og kobber – og andre nyttige ressourcer, der kan anvendes igen i mange sammenhænge.

Fortum Waste Solutions A/S arbejder løbende på at udvikle nye behandlingsmetoder til at øge andelen af affald til genanvendelse og udnyttelse. Vi har forskellige samarbejdspartnere med kapacitet og viden på områder, hvor teknologien til genanvendelse allerede er kendt.

Farligt affald bliver til miljøvenlig fjernvarme

Forbrændingen af affald frigiver store mængder energi, som vi i videst muligt omfang udnytter. Hele 80% af energien i den producerede damp omsættes til el og varme i vores turbineanlæg.

Faktisk skaber vi så meget energi hos Fortum Waste Solutions A/S, at vi forsyner størstedelen af Nyborg kommune med miljørigtig fjernvarme og elektricitet. Samtidig med at vi selvfølgelig dækker vores eget energibehov.

Genanvendelse af olie

Vi har gennem de seneste år opkøbt nogle af branchens dygtigste virksomheder og mest erfarne eksperter inden for behandling og genanvendelse af olieaffald og olieholdigt vand. Det gør os i stand til effektivt at udskille de værdifulde dele af affaldet og bringe dem til genanvendelse i nye olieprodukter.

Genanvendelse af jern og metaller

Slagge er jernholdigt mineralsk affald fra forbrændingen. Med den rette teknologi kan jernet udvindes og genanvendes, og ved hjælp af Fortum Waste Solutions A/S' sorteringsanlæg opsorterer vi mere end 1.700 tons jern årligt.

Vi har mange års erfaring i at udvinde værdifulde metaller som zink og kobber af filterkage, og vi bruger en ny teknologi, der gør det muligt at forbehandle mere end 400 tons filterkage, så det kan genanvendes i byggemateriale. 

Vi udvinder også nye ressourcer af:

  • Neddelte stålemballager
  • Kviksølvholdige lyskilder
  • Oliefiltre
  • Trykflasker
  • Blyholdige materialer
  • Internt nyttiggøres karbidkalk til at neutralisere surt affald på uorganisk anlæg. Affaldsproduktet har næsten erstattet forbruget af brændt kalk.

Behandling af restprodukter

Restprodukter fra vores behandling, f.eks. slagge, flyveaske og filterkage sendes til NOAH AS i Norge, der behandler og slutdisponerer miljøfarligt affald.

NOAH udnytter vores restprodukter i størst mulige omfang.  NOAH kan bl.a. omdanne vores restprodukter til stabilt og miljøsikkert byggemateriale, der bruges til genopfyldning af store kratere efter mere end 100 års kalkstensudvinding.

NOAHs arbejde på Langøya er vigtigt oprydningsarbejde, der støttes af de norske myndigheder.