Vi behandler alle olie/vand-produkter

Fortum Waste Solutions OW A/S tilbyder sikre, stabile og miljømæssigt forsvarlige løsninger til enhver udfordring med olieaffald og olieforurenet vand.

Vi behandler alle olie/vand-produkter

Fortum Waste Solutions OW A/S tilbyder sikre, stabile og miljømæssigt forsvarlige løsninger til enhver udfordring med olieaffald og olieforurenet vand.

Vi har mange års erfaring i at indsamle, behandle og genanvende olie/vand blandinger fra industri, havne og offshoreanlæg.

Det gælder bl.a.: 

  • spildolie (motor-, smøre-, gear- og hydraulikolie) fra autoværksteder og industri
  • olie- og benzinudskillere
  • slopolie fra skibe
  • bore/skæreolier
  • tankskyllevand.

Hovedprocessen

 

Forskellige olie/vand blandinger, kræver forskellige behandlingsløsninger. Vi har miljøanlæg og lagerkapacitet på havnene i Esbjerg, Aarhus, Grenå, Fredericia, Nyborg og København. Behandlingskapaciteten er i mere end 125.000 m3 og lagerkapaciteten mere end 50.000 m3.

Overblik over behandlingsformerne

Vores behandlingsprocesser er fuldt certificerede og flere af dem er unikke og betegnet som Best in Class.