Historie

Her kan du læse mere om vores historie

Historie: Finland

Ekokem blev grundlagt i 1979 og hed på det tidspunkt  Oy Suomen Ongelmajäte (Farligt Affald Finland AB). Samme år trådte bekendtgørelse om affaldshåndtering i kraft. Den definerer, hvad farligt affald er, og hvordan man behandler det. Ekokems almennyttige formål var at behandle, oplagre, indsamle og transportere farligt affald. Endvidere at samarbejde med andre aktører samt forske og rådgive branchen.

Affaldsbehandlingen startede i Kuuloja, Riihimäki i 1984. Anlægget omfattede en højtemperaturforbrændingslinje, et fysisk-kemisk anlæg samt deponier for farligt affald. Virksomheden leverede fjernvarme til Riihimäki fra 1984. I 1985 blev navnet Ekokem Oy Ab.

Som den første virksomhed i verden blev Ekokem i 1994 certificeret efter både ISO 9001 og BS 7750 kvalitets- og miljøstandarder. Senere er det integrerede ledelsessystem certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001-standarderne. Behandling af forurenet jord og vand startede i 1995.

I 2000 fik vi en ny selskabsstruktur, hvor forretningsfunktionerne blev opdelt i forskellige selskaber og udviklingsarbejdets hovedvægt blev omlagt til affaldsservices,rensning af forurenet jord samt miljørigtig konstruktion.

Finlands første moderne risteovnsanlæg blev startet i Riihimäki i 2007. I anlægget omdannes nærområdets husholdningsaffald til fjernvarme og el.

I 2008 blev Ekokem momsregistreret og begyndte at betale udbytte til sine ejere. Koncernen blev omorganiseret og blev mere kundeorienteret. I 2011 købte Ekokem Suomen Rakennusjäte Oy, som blev sammenlagt med TSJ-Yrityspalvelut Oy. Det andet anlæg, der udnytter husholdningsaffald, startedes i 2012. Samme år udvidede Ekokem sin miljøvirksomhed til Sverige ved at opkøbe den svenske virksomhed Sakab AB .

I september 2013 købte Ekokem plastvirksomheden Muovix Oy i Riihimäki.

I januar 2015 opkøbte Ekokem den danske miljøvirksomhed, NORD, og forstærkede dermed sin position på det nordiske marked.

I foråret 2015 begyndte Ekokem at bygge unikke raffinaderienheder i Riihimäki, den Cirkulære Økonomis Landsby , hvor råmaterialerne udskilles fra husholdningsaffald til genanvendelse og nyttiggørelse.

I juni 2016 åbnede Ekokem "Den Cirkulære Økonomis Landsby", et unikt raffinaderi i Riihimäki, til genbrug og genanvendelse af råmaterialer fra husholdningsaffald.

I august 2016 blev Ekokem opkøbt af den finske energikoncern Fortum.

Historie: Sverige

Sakab blev grundlagt i efteråret 1969 af Svenske ”Utvecklingsbolaget” og Svenske ”Industrietableringens Aktiebolag” (SVETAB), der begge investerede 25 % af deres aktiekapital.”Alfa-Laval” og den svenske kommunesammenslutning investerede de resterende 50 % af aktiekapitalen.

Selskabet blev grundlagt for  at løse de problemer, som farligt affald forårsagede  i Sverige i 1960’erne

Selskabets første opgaver blev gennemført afdatterselskabet ”Industridestillation”, der lå i Lövsta i nærheden af Stockholm. Anlægget, som nu er nedlagt, arbejdede blandt andet med destillering af opløsningsmidler.

Den svenske stat blev hovedaktionær i selskabet i 1976, mens den svenske kommunesammenslutning samt fonden ”Näringslivets Stiftelse för Avfallsbehandling” blev medejere. Samme år opkøbte Sakab selskabet Terrabona, der havde aktiviteter i Norrtorp, Kumla Kommune, 200 kilometer vest for Stockholm.

Forbrændingsanlægget i Norrtorps blev taget i brug i september 1983. .

I 1992 overgik aktiemajoriteten fra den svenske stat til WMI Sellbergs. Siden den 8. juni 2012 har Sakab været ejet  Ekokem Oy.

Historie: Danmark

NORD (tidligere Kommunekemi) blev grundlagt i 1971 i Nyborg. Virksomheden behandler farligt affald og omdanner energien til fjernvarme og elektricitet. I 2012 udvidede opkøbte NORD H20 Liquid Waste A/S, som behandler olieaffald.

Den danske virksomhed i Nyborg er certificeret iht. ISO 14001, ISO 14064, EMAS III og OHSAS 18001.

NORD styrkede desuden sin markedsandel i 2013 ved at opkøbe Gunnar Lund Gruppen, der har specialiseret sig i behandling af spildolie. Dermed råder virksomhedens olie/vand division over branchens bedste anlæg og mest erfarne eksperter inden for behandling og genanvendelse af olieaffald og olieholdigt vand.

NORD blev i januar 2015 opkøbt af Ekokem.