Kundeservice farligt affald

Her finder du kontaktinformation til kundeservice for farligt affald

Kontakt Kundeservice Farligt affald

Her kan du bestille afhentning og behandling af miljøfarligt affald. Du kan også få rådgivning om deklarering, emballering, mærkning, håndtering og transport af affaldet.

Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 7-16 og fredag kl. 7-15

Telefon +45 8031 7100
Fax +45 8031 7300
kundeservice.rws@fortum.com
CVR-nr. 3448 4414
Salgs- og leveringsbetingelser

Du kan med fordel have disse informationer klar:

  • Virksomhedens CVR-nummer (ved første henvendelse) og kundenummer hos Fortum (ved efterfølgende henvendelser)
  • Affaldets bestanddele - gerne med EAK-kode og affaldsgruppe
  • Affaldets vægt
  • ADR-transportklassificering (UN-nummer)
  • Antal emballager og forskellige typer  

Forbered gerne dialogen med Kundeservice via "Tjekliste for afhentning af emballeret affald".