Kemisk industri

Effektiviteten i den kemiske industris processer kan øges ved en kundespecifik planlægning af løsninger til miljøpleje og ressourceeffektivitet.

Bæredygtighed for den kemiske industri

Fortum planlægger og producerer totalløsninger, som optimerer affaldshåndtering og ressourceeffektivitet for den kemiske industri. Når ressourceeffektiviteten øges, forbedres virksomhedens bæredygtighed og omkostningseffektivitet.

Vores  styrke ligger i vores fleksible totalløsninger, som altid kan skræddersys kundespecifikt til at matche jeres behov. Vi tilbyder den kemiske industri alt fra planlægning og rådgivning til administration og affaldshåndtering af ressourcestrømme.

Den stadigt strammere lovgivning og øgede miljøbevidsthed kræver, at der tages større miljøhensyn i industriprocesserne. For at opnå konkurrencefordele og opretholde virksomhedens image fremhæves ressource- og energieffektiv produktion.

Fra omkostninger til konkurrencefordele

Fortum er frontløber for opbygningen af samfund med cirkulær økonomi, hvor ressourcer skaber nytte længst muligt. Denne tankegang er med i industriens ressourceplanlægning. I en kemisk industri kan affaldsdannelse ikke undgås, men det er muligt at opnå betydelige konkurrencefordele ved hjælp af korrekte tjenester til miljøpleje og ressourceeffektivitet.

Partner for medicinalindustrien

Fortum har stor erfaring som partner inden for medicinalindustrien. Totalløsninger, som tilbydes ud fra branchekendskab og langvarige partnerskaber, er gearede at tage højde for alle behov i virksomheden.

Næsten alt affald udnyttes som ressourcer eller energi. Fortum sørger for afhentning af farligt affald, som afgiftes, nyttiggøres eller genanvendes. Restprodukterne fra behandlingen  slutdeponeres. Vores styrke er blandt andet kendskab til miljølovgivning og nødvendige tilladelser samt rapporteringssystemer.

Fordele for den kemiske industri:

  • omkostningsbesparelser og effektiv ressourceudnyttelse
  • konkurrencedygtige produkter og services
  • vedligeholdelse af virksomhedens image
  • individuelle og velfungerende løsninger

Fortum:

  • Klassificerer, sorterer, emballerer, transporterer, underviser i og sørger for en ansvarlig behandling af affald.
  • Analyserer, optimerer og udskiller genanvendeligt materiale fra processerne.
  • Deltager i miljøudviklingen og miljørigtige byggeprocesser ved for eksempel at rense vandløb og kontamineret jord og etablere deponier.
  • Vi implementerer både lokale totalløsninger til service/logistik og internationale, leverandørnetværk. 
  • Vi tilbyder en løsningsmodel for alt fra genanvendelse af de enkelte materialer til komplet udlicitering af affaldsbehandlingen.