Genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer

Knaphed på råmaterialer fører samfundet og virksomheder mod en effektiv udnyttelse af ressourcer. Fortum Waste Solutions agerer på alle delområder inden for ressourceøkonomi.

Genanvendelse og nyttiggørelse af materialer

Knaphed på råmaterialer fører samfundet og virksomheder mod en effektiv udnyttelse af ressourcer. Fortum Waste Solutions agerer på alle delområder inden for ressourceøkonomi og understøtter kunders ressource- og energieffektivitet.

Planlægning af en fungerende miljø-, affalds- og ressourceløsning til industrien kræver stort kendskab til affaldsstrømmenes kilder og processer. Fortum Waste Solutions planlægger altid løsninger med henblik på forbedring af ressource- og energieffektivitet ud fra kundens behov. F.eks. rådgiver vi vores kunder om, hvordan dannelsen af affald kan forebygges, og hvordan processen skal ændres for at skabe affald, der er nemmere at genanvende.

Løsninger varierer fra små ændringer til meget omfattende styring af enheder. Som to yderpunkter af kundeløsninger kan nævnes en enkel ændring i fremgangsmåden ved kundens affaldssortering eller en opførelse af et helt kraftværk, der udnytter kundens egne processer.

Fortum Waste Solutions ikke bare forædler affald til genbrugelige materialer, men kanaliserer dem også til ny industriel anvendelse. Hvis dette ikke er muligt, søger vi at nyttiggøre affaldet i energiproduktionen. Desuden fjernes der skadelige materialer fra kredsløbet igennem behandlingen.

Konkrete skridt mod mere omfattende ressourcekredsløb:

  • Riihimäki økoraffinaderi løfter genanvendelsesgraden af husholdningsaffald, når f.eks. plast og bioaffald kan omdirigeres fra blandet affald til nyttiggørelse.
  • Fortum Waste Solutions fremstiller kædeolie til skovindustriens maskiner af klar affaldsolie på sin afdeling i Jämsänkoski. Korrekt behandlede smøreolier kan genanvendes uendeligt.