Det første plastraffinaderi i de nordiske lande producerer genbrugsplast af høj kvalitet til industrien

På Fortum Waste Solutions' plastraffinaderi i Riihimäki forarbejdes plast, sorteret fra blandet affald og separat indsamlet fra kunder samt landbrugs- og detailsektoren, til genbrugsmateriale for industrien.

Fortum Waste Solutions er ekspert i materialeudnyttelse og skaffer genbrugsplast til plastindustriens behov. CIRCO-genbrugsplast har konkurrencemæssige fordele, da der er tale om både materialebesparelse og et værdifuldt slutprodukt.

Fortum Waste Solutionss plastraffinaderi producerer CIRCO-genbrugsmaterialer af plastaffald i høj kvalitet til industrien. Plastgenanvendelse er et af de konkrete skridt, Ekokem foretager mod cirkulær økonomi, et ”samfund” hvor materialer bliver i kredsløbet så længe, de giver værdi. Plastgenanvendelse forbedrer effektivt nyttiggørelse af naturlige ressourcer og materialegenbrug.

På årsbasis forarbejder plastraffinaderiet i ’Den Cirkulære Landsby’ ca 20.000 tons plastaffald indsamlet fra industrien, husholdninger og fra detailledet. Fortums plastraffinaderi er den eneste virksomhed i Finland, der oparbejder plast, der er separeret fra blandet husholdningsaffald.

Ny teknologi garanterer råmaterialer af høj kvalitet

Riihimäki introducerer en state-of-the-art genanvendelsesteknik, som gør det muligt at foretage en ren udvinding af PE, PP og PET-materialer fra blandet plastaffald. De separate dele pulveriseres, vaskes med vand, tørres og forarbejdes herefter til granulat. Endvidere bruger vi ikke kun genanvendt plastik til at lave nye råmaterialer og granulat til plastikindustrien, men også til CIRCO-plastikprofiler, som er klar til brug.

Se
video