Cirkulær økonomi kræver frontløbere

Der kan stadig gøres meget ved ressourceeffektivitet, for hele 90 % af råmaterialer brugt i produktionen globalt ender som affald. I cirkulær økonomi er den enes affald den andens råmateriale.

Digitalisering, urbanisering, befolkningsvækst og en voksende middelklasse samt begrænsede naturressourcer er eksempler på megatrends, der forandrer verden. Der er stadig meget at gøre ved ressourceeffektiviteten, for hele 90 % af råmaterialer brugt i produktionen globalt ender som affald.

På jordkloden findes i dag 7,1 milliarder mennesker, der årligt anvender jordklodens naturressourcer 1,5 gange. Cirkulær økonomi er en model, hvor materialerne bevæger sig rundt i samfundet så længe, de har værdi. Når den enes affald bliver til den andens råmateriale, elimineres dannelsen af affald, og behovet for råmateriale fra naturen reduceres. Cirkulær økonomi er en betingelse for bæredygtig udvikling.

Hos Fortum betyder cirkulær økonomi, at den størst mulige andel af materialer kanaliseres til genanvendelse. Samtidig fjernes skadelige materialer fra kredsløbet. Vi mener, at en fasevis overgang til cirkulær økonomi tilbyder en positiv synsvinkel og værdifulde løsninger på aktuelle problemer.

Vores formål er at opgradere vores genanvendelse og lancere nye løsninger, ved hjælp af hvilke affald kan udnyttes som råmaterialer. Vi opfordrer industrier og samfundets aktører til at finde løsninger, hvor den ene aktørs affald bliver den andens råmateriale. Vi deltager også aktivt i forsknings- og udviklingsprojekter, der stræber efter bæredygtige løsninger.

Se
video